Các điều khoản sử dụng được quy định tại Top Chọn Lựa như sau

1. Truy cập trang website

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp thông qua Top Chọn Lựa được điều chỉnh theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi chúng tôi, bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Các điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cá nhân cho mục đích phi thương mại. Bạn có quyền được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, tái xuất bản cũng như lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung, tài liệu có sẵn trên website TopChonLua.com.

3. Thương hiệu

Bạn được phép sử dụng thương hiệu TopChonLua.com mà không cần có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

4. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Ngoài ra, không được sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật nào khác.

5. Đóng góp của thành viên

Để webiste ngày càng tốt hơn, phục vụ cho nhu cầu mọi người, nhờ mọi người đóng gớp ý kiến của mình tại phần liên hệChúng tôi sẽ lắng nghe những ý kiến từ các bạn và ngày càng hoàn thiện TopChonLua.Com.

6. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các quy định pháp luật.

7. Vi phạm bản quyền

Nếu bạn thấy bất kỳ thông tin nào cung cấp trên website TopChonLua.com vi phạm bản quyền của bạn thì bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này bằng cách gửi thông báo cho chúng tôi qua phần liên hệ.

8. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

9. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với cá nhân bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng hoặc những dịch vụ của TopChonLua.com.

Xin cảm ơn các bạn đã đọc.

>